تست سریع آنتی ژن StrongStep® SARS-CoV-2 در لیست ارزیابی FIND گنجانده شده است

تست سریع آنتی ژن StrongStep® SARS-CoV-2 در لیست ارزیابی FIND گنجانده شده است.بنیاد تشخیص های نوآورانه جدید (FIND)، سازمانی است که در ارزیابی عملکرد کیت ها با همکاری استراتژیک با WHO تخصص دارد.

FIND EVALUATION OF SARS-COV-2 ANTIGEN (AG) DETECTING TESTS

زمان ارسال: دسامبر-10-2021