تست سریع FOB

  • FOB Rapid Test

    تست سریع FOB

    استفاده نادرست StrongStep® FOB Rapid Test Strip (مدفوع) یک روش ایمونواسی سریع بینایی برای تشخیص فرضی کیفی هموگلوبین انسانی در نمونه های مدفوع انسانی است. این کیت در نظر گرفته شده است تا به عنوان کمکی در تشخیص آسیب شناسی دستگاه گوارش تحتانی (gi) استفاده شود. مقدمه سرطان روده بزرگ یکی از سرطانهای شایع تشخیص داده شده و علت اصلی مرگ سرطان در ایالات متحده است. غربالگری سرطان روده بزرگ احتمالاً تشخیص سرطان را در ...