تست آنتی بادی H. Pylori

  • H. pylori Antibody Test

    تست آنتی بادی H.pylori

    مرحله Strong®دستگاه تست سریع آنتی بادی H. pylori (خون کامل / سرم / پلاسما) یک روش ایمونواسازی سریع بینایی برای تشخیص کیفی آنتی بادی IgM و IgG اختصاصی برای هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های خون ، سرم یا پلاسما در انسان است. این کیت برای استفاده به عنوان کمک در تشخیص عفونت H. پیلوری در نظر گرفته شده است.