تست آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری

    مرجع 502010 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها خون کامل / سرم / پلاسما
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی بادی StrongStep® هلیکوباکتر پیلوری یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی آنتی‌بادی‌های IgM و IgG ویژه هلیکوباکتر پیلوری با خون کامل انسان/سرم/پلاسمای به عنوان نمونه است.