تست سالمونلا

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن سالمونلا

    مرجع 501080 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن سالمونلا StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا انتریتیدیس، سالمونلا کلرائسویس در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت سالمونلا در نظر گرفته شده است.