آزمایش سالمونلا

  • Salmonella  Test

    آزمایش سالمونلا

    مزایای دقیق حساسیت بالا (89.8٪) ، ویژگی (96.3)) از طریق 1047 آزمایش بالینی با 93.6 agreement توافق در مقایسه با روش کشت ثابت شده است. اجرای یک مرحله ای آسان برای اجرا ، مهارت خاصی لازم نیست. سریع فقط 10 دقیقه زمان لازم است. ذخیره سازی دمای اتاق مشخصات حساسیت 89.8٪ ویژگی 96.3٪ دقت 93.6٪ CE مشخص شده اندازه اندازه = 20 آزمایش پرونده: راهنما / MSDS مقدمه سالمونلا باکتری است که یکی از شایعترین عفونتهای روده ای (روده) در ...