تست Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    آزمایش ویبریو وبا O1-O139

    مقدمه اپیدمی های وبا ، ناشی از سروتیپ V.cholerae O1 و O139 ، همچنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک بیماری ویرانگر با اهمیت جهانی است. از نظر بالینی ، وبا ممکن است از استعمار بدون علامت تا اسهال شدید همراه با کاهش مایعات گسترده ، منجر به کم آبی ، اختلالات الکترولیت و مرگ شود. V.cholerae O1 / O139 با استعمار در روده کوچک و تولید یک سم قوی وبا باعث ایجاد اسهال ترشحی می شود ، به دلیل بالینی و ...