تست ویبریو کلرا O1/O139

  • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن ترکیبی ویبریوکلرا O1/O139

    مرجع 501070 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی Vibrio cholerae O1 و/یا O139 در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت Vibrio cholerae O1 و/یا O139 در نظر گرفته شده است.