تست آنتی ژن استرپ B

  • Strep B Antigen Test

    تست آنتی ژن استرپ B

    مرجع 500090 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب واژینال زنانه
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن استرپتوکوک B StrongStep یک روش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن استرپتوکوک گروه B در سواب واژن زنانه است.