تریکوموناس واژینالیس / کاندیدا

  • Trichomonas vaginalis &Candida

    تریکوموناس واژینالیس و کاندیدا

    آزمایش سریع StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida یک آزمایش ایمنی سریع جریان جانبی برای تشخیص کیفی پیش فرض آنتی ژن های تریکوموناس واژینالیس / کاندیدا آلبیکانس از سواب واژن است. مزایای سریع فقط 10 دقیقه مورد نیاز است. صرفه جویی در وقت و هزینه یک آزمایش برای دو بیماری با یک سواب. تشخیص همزمان این دو بیماری را به طور مشخص متمایز می کند. کاربرپسند به راحتی توسط کلیه افراد مراقبت های بهداشتی انجام و تفسیر می شود. ذخیره سازی دمای اتاق مشخصات ...