باروری و بارداری

 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  تست سریع فیبرونکتین جنین

  مرجع 500160 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات دهانه رحم
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع فیبرونکتین جنینی StrongStep یک تست ایمونوکروماتوگرافی با تفسیر بصری است که برای تشخیص کیفی فیبرونکتین جنینی در ترشحات سرویکوواژینال استفاده می شود.
 • PROM Rapid Test

  تست سریع PROM

  مرجع 500170 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع StrongStep® PROM یک تست ایمونوکروماتوگرافی کیفی با تفسیر بصری برای تشخیص IGFBP-1 از مایع آمنیوتیک در ترشحات واژن در دوران بارداری است.