کلامیدیا / Neisseria Gonorrhoeae

  • Chlamydia & Neisseria gonorrhoeae

    کلامیدیا و نیسریا گونوره

    مقدمه سوزاک یک بیماری مقاربتی است که توسط باکتری Neisseria gonorrhoeae ایجاد می شود. سوزاک یکی از شایع ترین بیماری های عفونی باکتریایی است و بیشتر در حین مقاربت جنسی ، از جمله رابطه واژینال ، دهان و مقعد ، منتقل می شود. ارگانیسم مسبب می تواند گلو را آلوده کرده و گلودرد شدیدی ایجاد کند. این می تواند مقعد و راست روده را آلوده کند و باعث ایجاد بیماری d به نام پروکتیت شود. با زنان ، می تواند واژن را آلوده کند ، باعث تحریک با تخلیه (...