تست پروکلسیتونین

  • Procalcitonin Test

    تست پروکلسیتونین

    استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® Procalcitonin Test یک روش کروماتوگرافی ایمنی سریع برای تشخیص نیمه کمی پروکالسیتونین در سرم یا پلاسمای انسان است. برای تشخیص و کنترل درمان عفونت شدید ، باکتریایی و سپسیس استفاده می شود. مقدمه پروكالسیتونین (PCT) یك پروتئین كوچك است كه شامل 116 بقایای اسید آمینه با وزن مولكولی تقریبی 13 كیلو دالتون است كه برای اولین بار توسط مولك و همكاران توصیف شد. در سال 1984. PCT به طور معمول در سلولهای سل تولید می شود ...