نایسریا گونوره

  • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن نایسریا گونوره

    مرجع 500020 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
    استفاده در نظر گرفته شده برای تشخیص کیفی آنتی ژن های سوزاک / کلامیدیا تراکوماتیس در ترشحات دهانه رحم زنان و نمونه های مجرای ادرار مردان در شرایط آزمایشگاهی در موسسات مختلف پزشکی برای تشخیص کمکی عفونت پاتوژن فوق مناسب است.