نیسریا گونوره

  • Neisseria gonorrhoeae

    نیسریا گونوره

    تست سریع آنتی ژن StrongStep® Neisseria gonorrhoeae یک روش ایمنی سنجی سریع جریان جانبی برای تشخیص کیفی پیش فرض آنتی ژن Neisseria gonorrhoeae در سواب دهانه رحم مرد و زن است. مزایای دقیق حساسیت بالا (97.5٪) و ویژگی بالا (97.4٪) با توجه به نتایج 1086 مورد آزمایشات بالینی. سریع فقط به 15 دقیقه زمان نیاز است. روشی یک مرحله ای کاربر پسند برای شناسایی مستقیم آنتی ژن. بیمارستان ها یا کلینیک های محدود کننده منبع بدون تجهیزات ...