بیماری عفونی

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  آزمایش سریع آنتی ژن کلامیدیا تراکوماتیس

  مرجع 500010 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها

  سواب دهانه رحم / مجرای ادرار

  استفاده در نظر گرفته شده این یک ایمونواسی سریع جریان جانبی برای تشخیص کیفی آنتی ژن کلامیدیا تراکوماتیس در سواب دهانه رحم مردانه و زنانه است.
 • HSV 12 Antigen Test

  تست آنتی ژن HSV 12

  مرجع 500070 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب ضایعات پوستی مخاطی
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن StrongStep® HSV 1/2 پیشرفتی موفقیت آمیز در تشخیص HSV 1/2 است زیرا برای تشخیص کیفی آنتی ژن HSV، که دارای حساسیت و ویژگی بالا است، طراحی شده است.
 • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

  تست غربالگری پیش سرطان و سرطان دهانه رحم

  مرجع 500140 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم
  استفاده در نظر گرفته شده تست غربالگری Strong Step® برای پیش سرطان دهانه رحم و سرطان دارای قدرت دقیق تر و مقرون به صرفه تر در غربالگری پیش سرطان دهانه رحم و سرطان نسبت به روش DNA است.
 • Strep A Rapid Test

  تست سریع استرپتوکوکی

  مرجع 500150 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب گلو
  استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع استرپتوکوک StrongStep یک ایمونواسی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن استرپتوکوک گروه A (استرپتوکوک گروه A) از نمونه‌های سواب گلو به عنوان کمکی برای تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی گروه A یا برای تأیید کشت است.
 • Strep B Antigen Test

  تست آنتی ژن استرپ B

  مرجع 500090 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب واژینال زنانه
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن استرپتوکوک B StrongStep یک روش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن استرپتوکوک گروه B در سواب واژن زنانه است.
 • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

  تست آنتی ژن تریکوموناس واژینالیس سریع

  مرجع 500040 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن تریکوموناس واژینالیس StrongStep یک آزمایش ایمنی با جریان جانبی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن های تریکوموناس واژینالیس در سواب واژن است.
 • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  تست سریع ترکیبی آنتی ژن تریکوموناس/کاندیدا

  مرجع 500060 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
  استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® StrongStep® Trichomonas/Candida Rapid Test Combo یک روش ایمنی با جریان جانبی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژنهای تریکوموناس واژینالیس / کاندیدا آلبیکنس از سواب واژن است.
 • Bacterial vaginosis Rapid Test

  تست سریع واژینوز باکتریایی

  مرجع 500080 مشخصات 50 تست / جعبه
  اصل تشخیص مقدار PH نمونه ها ترشحات واژن
  استفاده در نظر گرفته شده گام قوی®دستگاه تست سریع واژینوز باکتریایی (BV) در نظر دارد PH واژن را برای کمک به تشخیص واژینوز باکتریایی اندازه گیری کند.
 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  تست سریع ترکیبی آنتی ژن نایسریا گونوره/ کلامیدیا تراکوماتیس

  مرجع 500050 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها

  سواب دهانه رحم / مجرای ادرار

  استفاده در نظر گرفته شده این یک ایمونواسی سریع جریان جانبی برای تشخیص کیفی آنتی ژن های نایسریا گونوره/ کلامیدیا تراکوماتیس در سواب دهانه رحم مردانه و زنانه است.
 • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن نایسریا گونوره

  مرجع 500020 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
  استفاده در نظر گرفته شده برای تشخیص کیفی آنتی ژن های سوزاک / کلامیدیا تراکوماتیس در ترشحات دهانه رحم زنان و نمونه های مجرای ادرار مردان در شرایط آزمایشگاهی در موسسات مختلف پزشکی برای تشخیص کمکی عفونت پاتوژن فوق مناسب است.
 • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

  دستگاه تست سریع آنتی ژن کریپتوکوک

  مرجع 502080 مشخصات 20 تست/جعبه;50 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مایع مغزی نخاعی/سرم
  استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن کریپتوکوک StrongStep یک آزمایش کروماتوگرافی ایمنی سریع برای تشخیص آنتی ژن های پلی ساکارید کپسولی مجموعه گونه های کریپتوکوکوس (Cryptococcus neoformans و Cryptococcus gattii) در سرم، پلاسما، مایع سرم، اسپیکرال کامل و سرم است.
 • Candida Albicans Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن کاندیدا آلبیکنس

  مرجع 500030 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
  استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test یک سنجش ایمونوکروماتوگرافی است که آنتی ژن های پاتوژن را مستقیماً از سواب های واژن تشخیص می دهد.