آزمایش سریع فیبرونکتین جنین

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    دستگاه تست سریع فیبرونکتین جنین

    Fetal Fibronectin Rapid Test Device 500160 نمونه: سواب زبان: انگلیسی نسخه: 01 تاریخ اثر: 2015-05 فقط برای استفاده های تشخیصی آزمایشگاهی حرفه ای. استفاده خاموش آزمون StrongStep® PROM یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی بصری است که برای تشخیص کیفی فیبرونکتین جنین در ترشحات دهانه رحم-واژن استفاده می شود. وجود فیبرونکتین جنین در ترشحات دهانه رحم بین 22 هفته ، 0 روز تا 34 هفته ، 6 روز حاملگی ...