تست سریع فیبرونکتین جنین

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    تست سریع فیبرونکتین جنین

    مرجع 500160 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات دهانه رحم
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع فیبرونکتین جنینی StrongStep یک تست ایمونوکروماتوگرافی با تفسیر بصری است که برای تشخیص کیفی فیبرونکتین جنینی در ترشحات سرویکوواژینال استفاده می شود.