تست آدنوویروس

  • Adenovirus Test

    تست آدنوویروس

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه StrongStep® Adenovirus Rapid Test (مدفوع) یک روش ایمونواسی سریع بینایی برای تشخیص پیش فرض کیفی آدنو ویروس در نمونه های مدفوع انسانی است. این کیت برای استفاده به عنوان کمک در تشخیص عفونت آدنو ویروس در نظر گرفته شده است. مقدمه: آدنو ویروس های روده ای ، در درجه اول Ad40 و Ad41 ، علت اصلی اسهال در بسیاری از کودکانی است که از بیماری اسهال حاد رنج می برند ، بعد از روتا ویروس ها. بیماری اسهال حاد یکی از دلایل عمده مرگ و میر است