کاندیدا آلبیکانس

  • Candida Albicans

    کاندیدا آلبیکانس

    مقدمه تصور می شود که کاندیدیازیس ولوواژینال (WC) یکی از علل شایع علائم واژن باشد. تقریباً ، 75٪ از زنان حداقل یک بار در طول زندگی خود با کاندیدا تشخیص داده می شوند. 40-50٪ از آنها به عفونت های مکرر مبتلا می شوند و 5٪ به کاندیدیازیس مزمن مبتلا می شوند. کاندیدیازیس بیشتر از سایر عفونت های واژن به اشتباه تشخیص داده می شود. علائم WC شامل: خارش حاد ، درد واژن ، تحریک ، بثورات روی لبهای خارجی واژن ...