نمایش محصولات

PH واژن: یک دستگاه خود اندازه گیری برای تشخیص به موقع اختلالات

کارایی تشخیصی دستگاه تست سریع Candida ablicans و اهمیت برخی از عوامل خطر کاندیدیازیس ولوواژینال در شهر موصل

PH واژن به عنوان نشانگر

نکته ساده و ساده تشخیص مراقبت برای STI

استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل عفونت های مقاربتی

از نیمکت تا کنار تخت_ تعیین مسیری برای ترجمه تشخیص های بهبود یافته STI به ارائه مراقبت های بهداشتی در جهان در حال توسعه

دستورالعمل های درمان بیماری های منتقله از راه جنسی 2010