تست آنتی ژن کریپتوکوک

  • Cryptococcal Antigen Test

    تست آنتی ژن کریپتوکوک

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه آزمایش سریع آنتی ژن Cryptococcal StrongStep Device یک روش ایمونکروماتوگرافی سریع برای تشخیص آنتی ژن های پلی ساکارید کپسولی مجموعه گونه های Cryptococcus (Cryptococcus neoformans و Cryptococcus gattii) در سرم ، پلاسما ، خون کامل و مایع نخاعی مغزی (CS) است. سنجش یک آزمایش آزمایشگاهی با استفاده از نسخه است که می تواند در تشخیص کریپتوکوکوز کمک کند. مقدمه كریپتوكوكوز توسط هر دو گونه از گونه های Cryptococcus ایجاد می شود ...