تست آنتی ژن کریپتوکوک

  • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

    دستگاه تست سریع آنتی ژن کریپتوکوک

    مرجع 502080 مشخصات 20 تست/جعبه;50 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مایع مغزی نخاعی/سرم
    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن کریپتوکوک StrongStep یک آزمایش کروماتوگرافی ایمنی سریع برای تشخیص آنتی ژن های پلی ساکارید کپسولی مجموعه گونه های کریپتوکوکوس (Cryptococcus neoformans و Cryptococcus gattii) در سرم، پلاسما، مایع سرم، اسپیکرال کامل و سرم است.