تست سریع را انجام دهید

  • Strep A Rapid Test

    تست سریع را انجام دهید

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه StrongStep® Strep A Rapid Test یک روش ایمنی سنجی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن گروه A استرپتوکوک (گروه A Strep) از نمونه های سواب گلو به عنوان کمک به تشخیص فارنژیت گروه A Strep یا برای تأیید فرهنگ است. مقدمه استرپتوکوک بتا-همولیتیک گروه B یکی از دلایل عمده عفونت های تنفسی فوقانی در انسان است. شایع ترین بیماری استرپتوکوکی گروه A ، فارنژیت است. علائم این ، اگر غیر واقعی باقی بماند ...