محلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچ

  • Fungal fluorescence staining solution

    محلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچ

    FungusClearTMمحلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچی برای شناسایی سریع انواع عفونت های قارچی در نمونه های بالینی تازه یا منجمد انسان ، پارافین یا بافت های تعبیه شده متاکریلات گلیکول استفاده می شود. نمونه های معمولی شامل تراشیدن ، ناخن و مو درماتوفیتوز مانند tinea cruris ، tinea manus و pedis ، tinea unguium ، tinea capitis ، tinea versicolor است. همچنین شامل خلط ، شستشوی برونکوآلوئولار (BAL) ، شستشوی برونش ، و نمونه برداری از بافت بیماران عفونت قارچی تهاجمی باشد.