محلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچی

 • Fungal fluorescence staining solution

  محلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچی

  مرجع 500180 مشخصات 100 تست/جعبه;200 تست / جعبه
  اصل تشخیص یک گام نمونه ها شوره سر / تراشیدن ناخن / BAL / اسمیر بافتی / بخش پاتولوژیک و غیره
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع فیبرونکتین جنینی StrongStep یک تست ایمونوکروماتوگرافی با تفسیر بصری است که برای تشخیص کیفی فیبرونکتین جنینی در ترشحات سرویکوواژینال استفاده می شود.

  The FungusClearTMمحلول رنگ‌آمیزی فلورسانس قارچی برای شناسایی سریع عفونت‌های قارچی مختلف در نمونه‌های بالینی تازه یا منجمد انسان، بافت‌های تعبیه‌شده پارافین یا متاکریلات گلیکول استفاده می‌شود.نمونه‌های معمولی عبارتند از خراشیدن، ناخن و مو درماتوفیتوز مانند کچلی، کچلی مانوس و پدیس، کچلی، کچلی، کچلی، کچلی ورسیکالر.همچنین شامل خلط، شستشوی برونش آلوئولار (BAL)، شستشوی برونش و بیوپسی بافتی از بیماران عفونت قارچی تهاجمی است.