کیت آنتی ژن SARS-CoV-2

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(nasal)

  تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 (بینی)

  مرجع 500200 مشخصات 1 تست / جعبه 5 تست / جعبه 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب قدامی بینی
  استفاده در نظر گرفته شده کاست تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 StrongStep از فناوری ایمونوکروماتوگرافی برای شناسایی آنتی ژن نوکلئوکپسید SARS-CoV-2 در نمونه سواب بینی قدامی انسان استفاده می کند.این بیضه فقط یک بار مصرف است و برای خودآزمایی در نظر گرفته شده است.توصیه می شود که این آزمایش را ظرف 5 روز پس از شروع علائم انجام دهید.توسط ارزیابی عملکرد بالینی پشتیبانی می شود.

   

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(Professional Use)

  تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 (استفاده حرفه ای)

  مرجع 500200 مشخصات 25 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب قدامی بینی
  استفاده در نظر گرفته شده کاست تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 StrongStep از فناوری ایمونوکروماتوگرافی برای شناسایی آنتی ژن نوکلئوکپسید SARS-CoV-2 در نمونه سواب بینی قدامی انسان استفاده می کند.این بیضه فقط یک بار مصرف است و برای خودآزمایی در نظر گرفته شده است.توصیه می شود که این آزمایش را ظرف 5 روز پس از شروع علائم انجام دهید.توسط ارزیابی عملکرد بالینی پشتیبانی می شود.
 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test for Saliva

  تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 برای بزاق

  مرجع 500230 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها
  بزاق
  استفاده در نظر گرفته شده این یک روش ایمونوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص آنتی ژن پروتئین نوکلئوکپسید ویروس SARS-CoV-2 در سواب بزاق انسان است که از افرادی که توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی آنها مشکوک به COVID-19 هستند در پنج روز اول شروع علائم جمع آوری شده است.این آزمایش به عنوان کمکی در تشخیص COVID-19 استفاده می شود.
 • System Device for SARS-CoV-2 & Influenza A/B Combo Antigen Rapid Test

  دستگاه سیستم برای تست سریع آنتی ژن ترکیبی SARS-CoV-2 و آنفلوانزا A/B

  مرجع 500220 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب بینی / اوروفارنکس
  استفاده در نظر گرفته شده این یک روش ایمونوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص آنتی ژن پروتئین نوکلئوکپسید ویروس SARS-CoV-2 در سواب بینی انسان/اوروفارنکس است که از افرادی که مشکوک به COVID-19 هستند توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی آنها در پنج روز اول شروع علائم جمع آوری شده است.این آزمایش به عنوان کمکی در تشخیص COVID-19 استفاده می شود.
 • Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  دستگاه سیستم ایمنی زیستی دوگانه برای تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2

  مرجع 500210 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب بینی / اوروفارنکس
  استفاده در نظر گرفته شده این یک روش ایمونوکروماتوگرافی سریع برای تشخیص آنتی ژن پروتئین نوکلئوکپسید ویروس SARS-CoV-2 در سواب بینی / دهان و حلق انسان است که از افرادی که مشکوک به COVID-19 هستند توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی آنها در پنج روز اول شروع علائم جمع آوری شده است.این آزمایش به عنوان کمکی در تشخیص COVID-19 استفاده می شود.