تست ویبریو کلرا O1

  • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن ویبریوکلرا O1

    مرجع 501050 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن StrongStep® Vibrio cholerae O1 (مدفوع) یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی Vibrio cholerae O1 در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت Vibrio cholerae O1 در نظر گرفته شده است.