تست Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    آزمایش ویبریو وبا O1

    مقدمه اپیدمی های وبا ، ناشی از سروتیپ O1 V.cholerae ، همچنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک بیماری ویرانگر با اهمیت جهانی است. از نظر بالینی ، وبا ممکن است از استعمار بدون علامت تا اسهال شدید همراه با کاهش مایعات گسترده ، منجر به کم آبی ، اختلالات الکترولیت و مرگ شود. V. kolera O1 با استعمار در روده کوچک و تولید یک سم قوی وبا باعث این اسهال ترشحی می شود ، به دلیل بالینی و اپیدمیولوژیک ...