دیگران

 • FOB Rapid Test

  تست سریع FOB

  مرجع 501060 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
  استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع StrongStep® FOB (مدفوع) یک ایمونواسی سریع بصری برای تشخیص کیفی فرضی هموگلوبین انسانی در نمونه های مدفوع انسان است.
 • Fungal fluorescence staining solution

  محلول رنگ آمیزی فلورسانس قارچی

  مرجع 500180 مشخصات 100 تست/جعبه;200 تست / جعبه
  اصل تشخیص یک گام نمونه ها شوره سر / تراشیدن ناخن / BAL / اسمیر بافتی / بخش پاتولوژیک و غیره
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع فیبرونکتین جنینی StrongStep یک تست ایمونوکروماتوگرافی با تفسیر بصری است که برای تشخیص کیفی فیبرونکتین جنینی در ترشحات سرویکوواژینال استفاده می شود.

  The FungusClearTMمحلول رنگ‌آمیزی فلورسانس قارچی برای شناسایی سریع عفونت‌های قارچی مختلف در نمونه‌های بالینی تازه یا منجمد انسان، بافت‌های تعبیه‌شده پارافین یا متاکریلات گلیکول استفاده می‌شود.نمونه‌های معمولی عبارتند از خراشیدن، ناخن و مو درماتوفیتوز مانند کچلی، کچلی مانوس و پدیس، کچلی، کچلی، کچلی، کچلی ورسیکالر.همچنین شامل خلط، شستشوی برونش آلوئولار (BAL)، شستشوی برونش و بیوپسی بافتی از بیماران عفونت قارچی تهاجمی است.

   

 • Procalcitonin Test

  تست پروکلسی تونین

  مرجع 502050 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها پلاسما / سرم / خون کامل
  استفاده در نظر گرفته شده گام قوی®تست پروکلسی تونین یک آزمایش کروماتوگرافی ایمنی سریع برای تشخیص نیمه کمی پروکلسی تونین در سرم یا پلاسمای انسانی است.برای تشخیص و کنترل درمان عفونت شدید، باکتریایی و سپسیس استفاده می شود.