تست سریع PROM

  • PROM Rapid Test

    تست سریع PROM

    مرجع 500170 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع StrongStep® PROM یک تست ایمونوکروماتوگرافی کیفی با تفسیر بصری برای تشخیص IGFBP-1 از مایع آمنیوتیک در ترشحات واژن در دوران بارداری است.