تست سریع PROM

  • PROM Rapid Test Device

    دستگاه تست سریع PROM

    PROM Rapid Test Device 500150 نمونه: سواب زبان: انگلیسی نسخه: 01 تاریخ اثر: 2015-05 فقط برای استفاده حرفه ای در شرایط آزمایشگاهی. استفاده در نظر گرفته شده آزمون StrongStep® PROM یک آزمایش ایمونوکروماتوگرافی کیفی برای تشخیص IGFBP-1 از مایع آمنیوتیک در ترشحات واژن در دوران بارداری است. این آزمایش برای استفاده حرفه ای برای کمک به تشخیص پارگی غشای جنین (ROM) در زنان باردار در نظر گرفته شده است. مقدمه تمرکز ...