تریکوموناس واژینالیس

  • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

    تست آنتی ژن تریکوموناس واژینالیس سریع

    مرجع 500040 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن تریکوموناس واژینالیس StrongStep یک آزمایش ایمنی با جریان جانبی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن های تریکوموناس واژینالیس در سواب واژن است.