در Silico Analysis for StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test on Different SARS-CoV-2 Variant

SARS-CoV-2 اکنون چندین جهش با پیامدهای جدی ایجاد کرده است، برخی مانند B.1.1.7، B.1.351، B.1.2، B.1.1.28، B.1.617، از جمله سویه جهش یافته omicron (B1.1.59) در روزهای اخیر گزارش شده است.
به عنوان یک تولید کننده معرف IVD، ما همیشه به توسعه رویدادهای مربوطه توجه می کنیم، تغییرات اسیدهای آمینه مربوطه را بررسی می کنیم و تاثیر احتمالی جهش ها را بر معرف ها ارزیابی می کنیم.


زمان ارسال: دسامبر-03-2021